Vilkår for serviceaftale på naturgasinstallation

Serviceaftalen omfatter følgende:

 • Kontrol af automatik
 • Kontrol af gasinstallation
 • Kontrol af kedeltermostat
 • Kontrol af balanceret aftræk
 • Helhedsvurdering af varmeanlæg
 • Påfyldning af vand på varmeanlæg
 • Kontrol af apparatets sikkerhedsfunktion
 • Kontrol og vedligeholdelse af fortryk i trykekspansionsbeholder
 • Kontrol, rensning samt elektronisk måling af brænderens effektivitet

Hovedeftersyn foretages til fast pris, ekskl. reservedele som faktureres til gældende dagspris.
Eventuelle reparationer afregnes på timebetaling.
Gas- & Vandmesteren ApS anbefaler, at der foretages hovedeftersyn af naturgaskedler ca. hvert 2. år. Hovedeftersynet foretages iflg. de af fabrikanten og naturgasselskabet foreskrevne intervaller.
Du bliver oprettet i vores gaskundekartotek og vil automatisk blive kontaktet når tiden er inde til et nyt hovedeftersyn.

Serviceaftalen omfatter ikke:

 • Ure og styringer
 • Defekte sikringer eller ledninger
 • Arbejdsløn ved udskiftning af kedel/brænder
 • Udsyring af varmeveksler og udskiftning af kedelblok
 • Reparation af kedelanlæg, der ikke er frit tilgængeligt
 • Midlertidige foranstaltninger ved omfattende driftstop
 • Gas- & Vandmesteren ApS tager forbehold for udgået reservedele
 • Nedsat vandcirkulation som følge af stoppet snavssamler
 • Fejl opstået som følge af brand, brud, frost, korrosion eller vandskade
 • Skader opstået som følge af fejlbetjening eller manglende vedligeholdelse
 • Reparation samt rensning af skorsten eller aftræk, der ikke er en del af anlægget
 • Enhver forbrug af reservedele. Reservedele som faktureres til gældende dagspris
 • Skader/driftstop opstået som følge af gasmangel, vandmangel eller strømafbrydelse
 • Trykekspansion, hvor kedel skal afmonteres eller ved montering af ekstern trykekspansion
 • Vandsiden, hvor der ikke er monteret reparationshaner med aftapningsmuligheder, vil forbruget af arbejdstiden blive faktureret efter timeløn

Naturgas 1, serviceinterval 1 (serviceeftersyn hvert år)
Hovedeftersyn af gaskedel hvert år
Inkl. fri tilkaldevagt
Pris inkl. moms, men uden ekskl. miljøomkostninger

Naturgas 2, serviceinterval 2 (serviceeftersyn hvert 2. år)
Hovedeftersyn af kedel hvert andet år
Inkl. fri tilkaldevagt
Pris inkl. moms, men ekskl. miljøomkostninger

Naturgas 3, serviceinterval 3 (serviceeftersyn hvert 3. år)
Hovedeftersyn af gaskedel hvert tredje år
Inkl. fri tilkaldevagt
Pris inkl. moms, men ekskl. miljøomkostninger

Fri tilkaldevagt
Ret til frie udkald i hele vagtordningsperioden
Gas- & Vandmesteren tilbyder vagtordning i hele fyringssæsonen fra 1. oktober til 30. april
Mandag til fredag fra kl. 07.00 til 18.00, derefter telefon til kl. 20.00. Weekend fra kl. 08.00 til 12.00
I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september mandag til torsdag fra kl. 07.00 til 15.30, fredag fra kl. 07.00 12.30